AZIA web - novinky, zajímavosti, cestování, výlety

Letenky

ÁZIA.cz  
 
 
 
  Ázia - Home Page
BD - Bangladéš
BN - Brunei Darussalam
BT - Bhutan
CN - Čína
HK - Hong Kong
ID - Indonézia
IN - India
JP - Japonsko
KG - Kyrgyzstan
KH - Kambodža
KP - Kórea (Severná)
KR - Južná Kórea
KZ - Kazachstán
LA - Laos
LK - Srí Lanka
MM - Myanmar
MN - Mongolsko
MY - Malajzia
NP - Nepál
PH - Filipíny
PK - Pakistan
SG - Singapur
TH - Thajsko
TI - Tibet
TJ - Tajikistan
TM - Turkmenistan
TP - Východný Timor
TW - Taiwan
UZ - Uzbekistan
VN - Vietnam
 
Ázia je najväčším svetadielom a má najväčšiu škálu rekordov. Je v nej najvyššie, najnižšie a najchladnejšie miesto na zemeguli. Mount Everest v Himalájach je najvyšším bodom sveta, Himaláje sú pomerne mladé horstvo a ešte stále sa dvíhajú. Začali sa tvoriť, keď India narazila na ázijská blok. Mŕtve more v západnej časti je najnižším bodom sveta. Zamrznuté pustatiny v severnej časti Sibíry patria k najchladnejším miestam na zemi, je to oblasť trvalého mrazu, čiže permafrostu. Iba v lete sa niekedy ľad na povrchu roztopí. Ázia má zo všetkých svetadielov najviac obyvateľov. V Číne žije 1,2 miliardy ľudí, v Indii 940 miliónov.  
Severná časť Ázie tvoria staré horstvá a plošiny. v strednej časti kontinentu dominujú Himaláje a Tibetská náhorná plošina, ktorá sa tiahne až na sever do Číny. V juhovýchodnej Ázii je veľa ostrovov. V tejto oblasti sú časté zemetrasenia a výbuchy sopiek. Niektoré z ostrovov vznikli po vulkanickej činnosti.  
Púšte a vysoké horstvá v Ázii sú takmer neobývané. Veľká časť Ruskej federácia má nízku hustotu osídlenia. Singapur je jedným z najhustejšie obývaných miest sveta. Husto osídlené sú aj Japonsko a India. Vyše 20 % obyvateľov sveta žije v Číne, počtom obyvateľov sa k nej rýchlo približuje India.
Spôsob, akým ľudia osídlili tento svetadiel, určili hrozivé masívy, vypriahnuté púšte a žírne nížiny. V úrodných oblastiach sa ľudia intenzívne venujú poľnohospodárstvu a najhustejšie zaľudnené oblasti sú tam, kde je úrodná pôda a veľké rieky. Nerastné bohatstvo pritiahlo ľudí aj do nehostinných častí kontinentu: v púšťach juhozápadnej Ázie je ropa, chladný Sibír má ropu, zemný plyn a iné suroviny.
Pre veľkú časť obyvateľov Ázie je jediným zdrojom príjmu poľnohospodárstvo. Vo východnej Číne a Rusku dominuje ťažký priemysel. Priemyselne najvyspelejšou krajinou je Japonsko. Niektoré krajiny na pobreží Tichého oceánu napríklad Taiwan, zaznamenali v posledných rokoch prudký hospodársky rozvoj.
V Ázii sa nachádza vyše polovice svetových zásob ropy a zemného plynu. Najvýznamnejšie náleziská sú v oblasti Perzského zálivu a západnej Sibírii. Na Sibíri a v Čine sa uhlie využíva ako palivo v hutníctve. hojný je aj výskyt rúd v juhovýchodnej Ázii, platiny a niklu na Sibíri.

Rozsiahle oblasti Ázie sú neobrábané, pretože pôda nie je dostatočné úrodná alebo podnebie je prichladné či prisuché na pestovanie plodín. Tibetská náhorná plošina, veľké územie na Sibíri a Aralský polostrov sa poľnohospodársky takmer nevyužívajú. Najúrodnejšie pôda je vo východnej Číne a v Indii, kde je hlavnou plodinou ryža. Niektoré oblasti profitujú z pestovania určitých plodín. Sú to napríklad ďatle v juhozápadnej Ázii, kaučukovníky a kokosové orechy v juhovýchodnej Ázii, čaj v Indii, Číne a na Srí Lanke.
 
 

© copyright design  N-games